Göz Hastalıkları

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec pretium arcu ullamcorper dolor accumsan blandit.

  Randevu Al

  (+90 256 613 16 16)

  Hastanemiz Göz Hastalıkları kliniğinde her hastaya rutin göz muayenesi hizmeti verilmekte, kontak lens ve gözlük uygulamaları yapılmaktadır.

  Kliniğimizde çocuk ve yetişkin hastalara tedavi hizmeti verilmektedir. Bu konuların başlıca tetkik ünitelerinde yapılan testleri ultrasonografi, bilgisayarlı görme alanı testleri, göz anjioları ve elektrofizyolojik testlerdir. Özel servisler arasında prematüre bebeklerin retina kontrolü yer almaktadır. Ayakta ve yatan hastalarda fakoemülfikasyon tekniği ile katarakt ameliyatlari, glokom ve strabismus gibi mikrocerrahi ameliyatlar yapılmaktadır. Göz yaralanmalarında 24 saat acil hizmet verilmektedir.

  Refraktif cerrahi, gözün en önde yer alan saydam tabakası olan korneanın hastalıklarının ileri tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır. Birimde bu tabakanın hassas ölçümlerini yapabilen topografi cihazları, kornea kalınlık ölçme cihazları, speküler mikroskopi, kornea çap ve kırma gücünü gösteren keratometreler bulunmaktadır. Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen sağlıklı bireylerde gözlükten kurtulmak için excimer lazer ile kırma kusurları düzeltilmektedir. Bu birim ayrıca kornea nakli (keratoplasti) ameliyatlarını da gerçekleştirmekte olup ihtiyaç sahipleri sıralanarak, bağış veya diğer yollarla uygun doku bulunduğu zaman organ nakli yapılmaktadır. Birimin diğer bir faaliyet alanı kontakt lenslerdir. Günümüzde güvenli bir kullanımı olan kontakt lenslerin uygun olanlarının seçilmesi, denenmesi ve ihtiyaç sahiplerine doğru kullanım konusunda bilgi verilmesi ve uygulama yaptırılması bu birimde gerçekleştirilmektedir.

  Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık: Şaşılık optik ve cerrahi tedavileri, prematürelerin ilk göz muayeneleri, tüm bebek ve çocuklar için birincil göz muayeneleri uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

  Retina: Retina dekolmanı ve vitrektomi ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Argon lazer, Fundus fluorescein ve indocyanine green anjiografi aletleri mevcuttur

  Üveit: İnflammatuar göz hastalıkları teşhis ve tedavisi yapılmaktadır

  Katarakt: Katarakt ameliyatı en modern teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Fakoemülsifikasyon yöntemi başarı ile uygulanmaktadır. Gerekli olgularda yag lazer yapılmaktadır.

  Glokom: Glokomun erken teşhis ve tedavisi bu klinikte yapılmaktadır. Komputerize perimetri bulunmaktadır.

  Nörooftalmoloji: Özellikle oftalmik migren, optik nevrit nöroloji departmanları ile birlikte çalışarak tedavi edilmektedir

  Okuloplastik: Kozmetik kapak ameliyatları, gözyaşı drenaj sistemi ameliyatları yapılmaktadır.