Koroner Yoğun Bakım

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec pretium arcu ullamcorper dolor accumsan blandit.

    Randevu Al

    (+90 256 613 16 16)

    koroner yoğun bakım ünitesi

    Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde, Akut Miyokard İnfarktüsü Anjina Pektoris, Akut Koroner Sendrom teşhisli hastalara hizmet vermektedir. Her yatak başında bulunan Ventilatör, Perfüzörler, Pump ve Monitör ile hastaların takipleri yapılmaktadır. Yatak başı merkezi sisteme bağlı olarak vakum, hava ve oksijen sistemi bulunmaktadır.

    Yoğun Bakım Ünitelerimizde, hastalara oldukça geniş bir yelpazede sağlık hizmeti sunulmaktadır. Hastanemizde her branşta kadrolu uzman hekimlerimizin olması, her türlü sağlık hizmeti verecek şekilde düzenlenmiştir. Her hastayla bir veya iki hemşire özel olarak ilgilenmekte ve 24 saat boyunca ilgili branşlardan hekimlerimiz görev yapmaktadır.