Doktor Ara

Hakkımızda

Kuşadası gibi Turizm açısından önemli bir bölgede var olan kamu sağlık kuruluşları ile gerekli sağlık hizmetinin çağdaş düzeyde karşılanamadığını tespit eden Güney Tıp Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. 1997 yılında hastane yatırımı yapma kararı almıştır.Çoğu hekim olan şirket ortakları; 1 yıl gibi kısa bir sürede inşaat ve organizasyon sürecini tamamlayarak, 13.03.1998 tarihinde hastane açılışını gerçekleştirmişlerdir. Özel Kuşadası Hastanesi şehir merkezinde 5400 m² kullanım alanına sahiptir. Ortalama 24 m² genişliğindeki odalarıyla hastanemiz, modern tıbbi donanım yanında hasta ve refakatçisinin maksimum konforunu sağlayan her türlü olanağa sahiptir.

Taahhütlerimiz

 • Hastalar arasında ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, sosyal ve politik zümre farkı gözetilmeyeceğini,
 • Hastanın sağlık güvenliğini herşeyin üzerinde tutan bir sağlık hizmeti sunulacağını
 • Hastaya, mesleğinin icrasına müdahale edilmeyen bir hekimce bakılacağını
 • Hastanın tedavisinin zorunlu bir sonucu olarak vücut bütünlüğünü bozucu, ileriki yaşam kalitesini etkileyici müdahale ve tedavi şekillerinde hastanın veya vasisinin onayı ile müdahale edileceğini (acil durumlarda onay alınmaz)
 • Hastanın hastalığıyla ilgili sırlarının yasal zorunluluk olmadıkça ebediyen saklı tutulacağını,
 • Hastanın hastalığıyla ilgili bilgilendirileceğini,
 • Tedavi sonucunda olabilecek komplikasyonlarla ilgili olarak uyarılacağını
 • Hastaya tedavinin her aşamasında bilgi verileceğini,
 • Tedavinin getireceği maddi ve manevi sonuçlar hakkında aydınlatacağını,
 • Hastaya hastalığı hakkında başka bir hekimden görüş alma veya hekim seçme hakkını tanınacağını
 • Yatarak tedavi olan hastaya taburcu olurken epikriz (hasta dosyası özeti) verileceğini,
 • Hastaların yaşamlarıyla ilgili kararları kabul ve red de dahil kendisinin vermesini

Özel Kuşadası Hastanesi olarak taahhüt etmekteyiz.