Ortopedi ve Travmatoloji

Özel Kuşadası Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde uzman doktorlarımız ile yanınızdayız.

Özel Kuşadası Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde osteoporoz, diz ameliyatları, kalça ameliyatları gibi ameliyatların tanı ve tedavileri uzman doktorlarımız tarafından başarı ile gerçekleştirilmektedir.

  Randevu Al

  (+90 256 613 16 16)

  OSTEOPOROZ TEDAVİ STRATEJİLERİ

  Halkımız arasında ki yaygın kullanımı ile “kemik erimesi” olarak bilinen Osteoporozun tıbbi tedavisindeki yegane amaç olası bir kırık gelişiminin önlenmesidir.Bu amaçla kemik kitlesinin arttırılması ve kalitesinin güçlendirilmesini sağlamak için kişinin hayat tarzında düzenleme, kalsiyum ve D vitamininin besinlere ek verilmesi, ile farmakolojik tedaviden oluşan bir yol haritası planlanmalıdır.

  TIBBİ İLAÇ DIŞI TEDAVİ

  Bu tedavi farmakolojik tedaviye katkı sağlamak üzere kullanılır. Çoğunlukla kalsiyum ile D vitamini katkısı ve hasta egzersiz programından olşur.

  Kalsiyum Katkısı: Kemik sağlığı kalsiyum alımına bağlıdır. Kalsiyum seviyesi kandaki serum kalsiyum düzeyi ile belirlenir ki bu da 9.5-10 mg/dl düzeyindendir. 50 yaş altı kadın ve erkekler günde 1000 mg, 50 yaş üzeri kadın ve erkekler günde 1200 mg kalsiyum almaları önerilir. Oysa Amerika da kadınlar arasında yapılan yapılan bir araştırmaya göre besinler ile alınan kalsiyum miktarının en çok 600 mg olarak bulunmuştur.Kasiyum takviyesi 2 formda bulunur. Kalsiyum Sitrat ve Kalsiyum karnonat. Tercih edilen Kalsiyum Sitratdır. Bu formda böbrek taşı gelişme olasılığı diğer forma göre daha azdır. İdeal emilim için alınacak dozun 2 eşit dozda lınması (ör: sabah ve akşam 500 mg) önerilir.

  ortopedi ve travmatoloji bölümü

  D vitamini takviyesi:

  Bu vitamin kalsiyum emilimini teşvik eder. Vitamin D eksikliğinin yaşlılarda düşme riskini arttırdığı ortaya konmuştur. Yapılan bir çalışmada araştırıcılar günde 800 ünite(IU) D2 vitamini ve kalsiyum alan yaşlılarda , almayanlara göre düşme riskinin %72 azaldığını bulmuşlardır. Ayrıca D vitamini eksikliğinde sürekli ve belirgin olmayan adale ve kemik ağrıları olduğu açıklanmıştır.

  D vitaminin kemikten başka beyin, kalp, bağırsak, pankreas,deri hücreleri ile bağışıklık sistemini de güçlendirdiği ortaya konmuştur.

  D vitamini kaynakları. Başlıca 3 kaynaktan D vitamini sağlarız. Güneş ile derimizden, gıdalarımızdan, ek takviye olarak.

  Derimizde bulunun 7-dehidrokolesterol adlı bir yağ güneş ışını ile D vitamini öncüsü bir forma dönüşür.Haftada 2-3 gün sadece 15 dakikaya varan bir süre ile güneş ışınından yararlanmak ile yeterli D vitamini üretimi yapılabilmektedir.

  D vitamini takviyesi ve kırık riski için yapılan kapsamlı bir çalışmada D vitamin düzeyi düşük olan kişilere günde 800 IU D vitamini verilmiş ve sonuçta omurga veya omurga dışı kemiklerde kırlma riskinin azaldığı tespit edilmiştir. Günümüzde 50 yaşına kadar günde 200 IU , 50-70 yaş arası günde 400 IU, 70 yaş üzeri günde 600 IU D vitamini önerilmektedir. Bazı araştırıclara göre bu miktarların az olduğu ve günde 800-1000 IU D vitamini takviyesi alınması önerilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda 5 ay boyunca günde 10000 IU D vitamini takviyesi yapılmış ve herhangi bir toksisiteye (zehirlenme) rastlanmamıştır.

  Denge-Duruş ve Egzersiz

  Osteoporoz hastalarında denge sağlanması, duruş düzeltme ve adale gücünü arttırma programları düşme riskini %50 azaltmaktadır. Özellikle düzgün duruş egzersizleri sırt ve adale kuvvetine olumlu katkılar sağlar.

  TIBBİ İLAÇ TEDAVİ

  Başlıca iki grup olarak yer alır. Antirezorptiv (kemiğin zayıflamasını engelleyen) ve Anabolik (kemiğin hücresel güçlenmesini arttıran) .

  Antirezorptiv İlaçlar

  Kalsitonin tedavisi , Hormon takviyesi, bazı , Bifosfonatlar

  Kalsitoninler: Kemiğin yıkımında görev alan hücrelerin (Osteoklast) oluşumunu ve ektkilerini azaltırlar.Etkisi hızlı ama geçicidir. Çünkü vucuddan hızlı atılır. Menapoz sonrası osteoporoz önleminde yeri yoktur. Burundan sprey ve Enjeksiyon olarak iki formda kullanılır. Yapılan bir çalışmada (PROOF çalışması : Osteoporoza bağlı kırıkların oluşumunu önleme çalışması) 1255 osteoporozlu kadında günde 200 IU kalsitonin burun sprey tedavisi ile omurga kırık oluşumu %33 düşmüş olarak bulunmuştur.

  ortopedi ve travmatoloji bölümü
  ortopedi ve travmatoloji bölümü

  Bifosfonatlar

  Osteoporoz tedavisinde bir köşe taşıdır. Kemik yıkım hücrelerine hem sayısını hem de aktivitelerini düşürürler. Kemiğin mineral yoğunluğunu da arttırırlar.Bu kemik kuvvetinin artmasında ve kırık önlenmesinde kalıcı bir etki yaratır. Ülkemizde bir çok türevi bulnmaktadır.( Alendronat, Risedronat,İbandironat). Her birinin kullanım şekli ayrı olmak ile beraber hepsinin etkisi aynıdır. Omurga kırık oluşmunu %45-70 oranında düşürdükleri saptanmıştır.

  Bu ilaçların ağız yolu ile alınan ürünlerinin yan etkileri de benzerlikler taşır. Mide bağırsak sistemi hücrelerinde ülserasyon oluşabilmektedir.