Radyoloji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec pretium arcu ullamcorper dolor accumsan blandit.

Randevu Al

(+90 256 613 16 16)

Tanı ve teşhis esnasında radyolojik tetkiklerin son derece önemli olduğu tartışılmazdır. Hastanemizde tıbbi görüntüleme sistemleri ile; tüm konvansiyonel röntgen filmleri, IVP (ilaçlı böbrek filmi), HSG (ilaçlı rahim filmi), Mammografi, üst ve alt batın ultrasonografi (USG), Doppler USG ve bilgisayarlı tomografi (BT) hizmetleri Radyoloji Departmanımızca uygulanmaktadır. Personel, işlemler sırasında hastaların rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni göstermektedir.

Hastanemizde mevcut görüntüleme yöntemleri;


Bilgisayarlı Tomografi (BT):

BT, bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturabilmekte ve yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Hastanemizde beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin taraması yapılabilmektedir.

Ultrasonografi (US) ve Doppler Ultrasonografi:
Hastanemizde karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça, çocuk ve kranial ultrasonografileri gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Bu tetkiklere ilave olarak ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyon işlemleri uygulanabilmektedir.

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Doppler Ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt Ekstremite Arterial ve Venöz Sistem renkli Doppler Ultrason, Portal Doppler, Karotis ve Vertebral Arter Doppler, Skrotal Doppler, Jinekolojik ve Obstetrik Doppler, Renal Arter Doppler ve greft değerlendirmesi de yapılan incelemelerdendir.

Kontrastlı İncelemeler:
Eksretuar Ürografi, Sistografi ve Retrograd Ürografi, yapılabilen genitoüriner sistem incelemelerindendir. Tüm histerosalphingografiler bir kadın doğum uzmanı eşliğinde gerçekleştirilmekte olup imajlar radyoloji uzmanımız tarafından yorumlanmaktadır.

Mammografi:
Mammografi, meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında X ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir inceleme yöntemidir. Mammografi ile asemptomatik hastaların tarama ve tanı amaçlı mammografik incelemeleri gerçekleştirilmektedir. USG eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsileri de gerekirse yapılabilmektedir.

Açık Mr sistemlerinde genelde 3 tarafı açık geniş daha ferah ve daha az gürültülü bir ortamda inceleme gerçekleşir. Kapalı alan korkusu (klaustrofobi) olan ya da kaygı dereceleri (anxiety) yüksek olgularda , kilolu olgularda, nefes darlığı çeken düz ya da başını yükseltmeden yatamayan hastalarda kooperasyon güçlüğü çekilen çocuk (pediatrik) olgularda açık emar rahat konforlu bir ortam sunar. Yeni nesil bu cihazımızda array teknoloji mevcuttur. Beyin, serkival, lomber, toraks, tüm batın, el bileği, diz,dirsek, omuz, kalça gibi tüm çekimleri yapabilmektedir.

Duyuru

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 25/05/2019 tarih ve 94197294 sayılı kararı ile 27/05/2019 tarihi itibariyle hastanemizin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. Bu nedenle hiçbir polikliniğimizde teşhis ve tedavi hizmeti verememekteyiz.